Kraków, 4 maja 2021
Szanowni Państwo, Uczestnicy oraz Partnerzy XX Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT,

W imieniu Zarządu Głównego PTAiIT oraz Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTAiIT informujemy, że XX Międzynarodowy Zjazd PTAiIT odbędzie się w dniach 29 - 31 sierpnia 2021 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Mamy nadzieję, że pomyślnie przebiegająca akcja szczepień przeciwko Covid19 umożliwi nam organizację tego najważniejszego dla naszego środowiska wydarzenia naukowego w trybie stacjonarnym w możliwie szerokim zakresie z jednoczesnym zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Po ponad roku pandemii wszyscy pragniemy spotkać się i wymienić doświadczenia, omówić problemy i sposoby naszych działań, które podejmowaliśmy w ekstremalnie trudnych sytuacjach w dobie Covid19. Jednocześnie czekamy na moment wytchnienia w gronie dawno niewidzianych przyjaciół i znajomych, po najtrudniejszym jak dotychczas okresie działalności zawodowej.

Informujemy, iż termin wczesnej rejestracji na Zjazd oraz przesyłania abstraktów mija w dniu 31 maja 2021 roku. Gorąco zachęcamy do rejestracji i przesyłania prac.

Na stronie www.anest.eu jest już dostępny ramowy program Zjazdu, dostosowany do aktualnej sytuacji oraz wszelkie inne informacje.

Do zobaczenia w Krakowie w ostatnich dniach sierpnia 2021 roku.
 
Prof. dr hab. Janusz Andres
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XX Zjazdu PTAiIT
Prezes-Elekt PTAiIT
Prof.dr hab. Krzysztof Kusza
Prezes PTAiIT


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) informujemy, iż XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod hasłem : Anestezjologia i intensywna terapia 2020 – 2021, nowe możliwości i wyzwania naszej specjalności w erze koronawirusa“, odbędzie się w nowym terminie, w dniach: 29 - 31 sierpnia  2021 roku w Krakowie, w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE International Conferences & Entertainment.

Z formowaniem się programu naukowego Zjazdu oraz pozostałymi informacjami mogą Państwo zapoznawać się na bieżąco w odpowiednich zakładkach – bardzo prosimy o uwagi, propozycje i ciekawe pomysły odnośnie zawartości tej strony internetowej, która z założenia powinna być interaktywna i służyć długofalowemu i kompleksowemu przygotowaniu do naszego Zjazdu, a także bieżącej edukacji. Głównym celem Zjazdu będzie integracja zawodowa naszego środowiska i wdrożenie możliwie najlepszych dla pacjenta metod leczenia w anestezjologii i intensywnej terapii, a także przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów.

Liczymy także na integrację międzynarodowych środowisk i Towarzystw anestezjologicznych oraz określenie naszej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku w erze po pandemii Covid-19. Zapewniamy Państwa, że Komitet Naukowy i Organizacyjny Zjazdu przygotuje atrakcyjną ofertę programową sesji naukowych, warsztatów oraz kursów, które obejmą wszystkie aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jesteśmy pewni, że krajowe i międzynarodowe grono ekspertów i wykładowców zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad, a lokalny Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby oferta kulturalna królewskiego miasta Krakowa i okolic w czasie wolnym w okresie końca sierpnia 2021 roku, była równie atrakcyjna jak program naukowy XX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Liczymy na liczny udział w Zjeździe Koleżanek i Kolegów z kraju i z zagranicy. Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie wiadomości o tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu w roku 2021, wśród znajomych w kraju i w świecie.

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 2017-2021
Partnerzy Zjazdu

Platynowy Partner


Złoty Partner


Brązowy PartnerOrganizatorzy sesji firmowychWystawcy
Patronat medialny