Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii

im. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
Kopernika 17 street

Professor Janusz Andres, MD, Ph.D.
President-Elect of the Polish Society
of Anaesthesiology and Intensive Therapy
mob. 602 178 539
email : msandres@cyf-kr.edu.pl

organizational matters :
email : biuro@anest.eu

accounting matters :
email : ksiegowosc@anest.eu

Symposium Cracoviense - registration

Kamilia Dudek
tel 12 4227600
e-mail: kamilia.dudek@symposium.pl


 
Partners of the Congress

Platinum Partner


Golden Partner


Silver Partner


Bronze PartnerSession organizers
Exhibitors
Media Patronage