Organizing Committee

Janusz Andres
Donata Chrzanowska
Rafał Drwiła
Kamilia Dudek
Agnieszka Frączek-Gębczyk
Helena Fröss
Tomasz Galewicz
Jarosław Garlicki
Paweł Krawczyk
Alicja Macheta

Wojciech Mudyna
Piotr Müller
Wojciech Serednicki
Marcin Smaga
Konstanty Szułdrzyński
Jerzy Wordliczek
Janina Wójcik
Krzysztof Zając
Mirosław Ziętkiewicz
Joanna ZorskaOrganizers


Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail: ptaiit@gumed.edu.pl
ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego
e-mail: biuro@anest.eu
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków


Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail: agnieszka.fraczek@uj.edu.pl
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków


Szpital Uniwersytecki
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków