Organizing Committee

Janusz Andres
Donata Chrzanowska
Rafał Drwiła
Kamilia Dudek
Agnieszka Frączek-Gębczyk
Helena Fröss
Tomasz Galewicz
Jarosław Garlicki
Paweł Krawczyk
Alicja Macheta

Wojciech Mudyna
Piotr Müller
Wojciech Serednicki
Marcin Smaga
Konstanty Szułdrzyński
Jerzy Wordliczek
Janina Wójcik
Krzysztof Zając
Mirosław Ziętkiewicz
Joanna ZorskaOrganizers
 
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail: ptaiit@gumed.edu.pl
ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego
e-mail: biuro@anest.eu
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
 
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e-mail: agnieszka.fraczek@uj.edu.pl
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
 
Szpital Uniwersytecki
 
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków
Partners of the Congress

Golden Partner


Bronze PartnerExhibitorsMedia Patronage