Kraków, 29 marca 2021
Szanowni Państwo, Uczestnicy oraz Partnerzy XX Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT,

W imieniu Zarządu Głównego PTAiIT oraz Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTAiIT informujemy, że XX Międzynarowy Zjazd PTAiIT odbędzie się w dniach 29 - 31 sierpnia 2021 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Mamy nadzieję, że pomimo nasilącej się aktualnie w naszym kraju pandemii, pomyślnie przebiegająca akcja szczepień przeciwko Covid19 wśród personelu medycznego oraz całego społeczeństwa umożliwi nam organizację tego najważnieszego dla naszego środowiska wydarzenia naukowego w trybie stacjonarnym z jednoczesnym zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Taka forma Zjazdu jest niezbędna dla wypełnienia obowiązków statutowych Towarzystwa, w tym przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania w celu wyboru władz oraz przyjęcia uchwał.

Informujemy, iż wszystkie dotychczasowe zgłoszenia na XX Zjazd pozostają ważne, natomiast terminy wczesnej rejestracji na Zjazd oraz przesyłania abstraktów zostają przesunięte do dnia 31 maja 2021 roku. Gorąco zachęcamy do rejestracji i przesyłania prac.

Do końca kwietnia br. na stronie www.anest.eu zostanie przedstawiony zmodyfikowany program Zjazdu, dostosowany do aktualnej sytuacji.

 
Życzymy Państwu bezpiecznych, zdrowych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.

Do zobaczenia w Krakowie w ostatnich dniach sierpnia 2021 roku.
 
Prof. dr hab. Janusz Andres
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XX Zjazdu PTAiIT
Prezes-Elekt PTAiIT
Prof. Krzysztof Kusza
Prezes PTAiIT


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) informujemy, iż XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod hasłem : Anestezjologia i intensywna terapia 2020 – 2021, nowe możliwości i wyzwania naszej specjalności w erze koronawirusa“, odbędzie się w nowym terminie, w dniach: 29 - 31 sierpnia  2021 roku w Krakowie, w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE International Conferences & Entertainment.

Z formowaniem się programu naukowego Zjazdu oraz pozostałymi informacjami mogą Państwo zapoznawać się na bieżąco w odpowiednich zakładkach – bardzo prosimy o uwagi, propozycje i ciekawe pomysły odnośnie zawartości tej strony internetowej, która z założenia powinna być interaktywna i służyć długofalowemu i kompleksowemu przygotowaniu do naszego Zjazdu, a także bieżącej edukacji. Głównym celem Zjazdu będzie integracja zawodowa naszego środowiska i wdrożenie możliwie najlepszych dla pacjenta metod leczenia w anestezjologii i intensywnej terapii, a także przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów.

Liczymy także na integrację międzynarodowych środowisk i Towarzystw anestezjologicznych oraz określenie naszej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku w erze po pandemii Covid-19. Zapewniamy Państwa, że Komitet Naukowy i Organizacyjny Zjazdu przygotuje atrakcyjną ofertę programową sesji naukowych, warsztatów oraz kursów, które obejmą wszystkie aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jesteśmy pewni, że krajowe i międzynarodowe grono ekspertów i wykładowców zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad, a lokalny Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby oferta kulturalna królewskiego miasta Krakowa i okolic w czasie wolnym w okresie końca sierpnia 2021 roku, była równie atrakcyjna jak program naukowy XX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Liczymy na liczny udział w Zjeździe Koleżanek i Kolegów z kraju i z zagranicy. Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie wiadomości o tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu w roku 2021, wśród znajomych w kraju i w świecie.


Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes - Elekt PTAiIT, Honorowy Ambasador Kongresów Polskich


Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
Prezes PTAiIT Kadencji 2017-2021

Partnerzy Zjazdu

Złoty Partner


Brązowy Partner