Drogie Koleżanki i Koledzy, Partnerzy oraz Uczestnicy XX Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT,

W obliczu utrzymującej się pandemii Covid-19 oraz trudnym do przewidzenia wpływie pandemii na systemy ochrony zdrowia oraz możliwości organizacji konferencji naukowych w kraju i na świecie w najbliższych miesiącach, ZG PTAiIT oraz Komitet Organizacyjny XX Zjazdu PTAiIT podjął decyzję o zmianie daty XX Zjazdu na 29 sierpień-01 wrzesień 2021 roku. Przyczyną tej decyzji jest przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo potencjalnych uczestników Zjazdu.

XX Zjazd PTAiIT odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie w tej samej lokalizacji - w Centrum Kongresowym ICE, bezpośrednio przed Światowym Kongresem Anestezjologów w Pradze, który planowany jest w dniach 01-05 wrzesień 2021.

Większość dotychczas zaplanowanych aktywności XX Zjazdu PTAiIT z Sympozjum Satelitarnym Światowego Kongresu Anestezjologów na temat ECMO włącznie, pozostanie bez zmian – zmienią się tylko daty. Program naukowy Zjazdu przygotowany na wrzesień 2020 będzie bazą do stworzenia nowego programu wzbogaconego o aktualne wyzwania naszej specjalności. Dotychczasowe rejestracje oraz zgłoszone abstrakty pozostają ważne. Sekretariat XX Zjazdu wkrótce prześle szczegółowe informacje do wszystkich Partnerów, Wykładowców oraz Uczestników Zjazdu, a wszelkie aktualizacje dostępne będą na stronie www.anest.eu, gdzie w zakładce AKTUALNOŚCI nadal będziemy relacjonować wydarzenia i opinie z frontu walki z Covid-19 oraz związane z nim transformacje w systemie ochronie zdrowia i edukacji.

Bez wątpienia, osiągnięcia, a czasem także osobiste poświecenie anestezjologów i specjalistów z zakresu intensywnej terapii podczas obecnej pandemii dowiodły, że sprawdzamy się w roli liderów i odgrywamy zarówno w kraju jak i na całym świecie podstawową i zarazem kluczową rolę w walce o zdrowie krytycznie chorych w tym niespotykanym jak dotąd ogólnoświatowym kryzysie.

Jednocześnie patrzymy optymistycznie w przyszłość i jesteśmy przekonani, że nasz XX Zjazd, dokładnie rok po zaplanowanym terminie, ale nadal w powiązaniu ze Światowym Kongresem Anestezjologów w Pradze, pozwoli na zaprezentowanie najlepszego z możliwych programu naukowego, wzbogaconego o doświadczenia ostatnich miesięcy.

Pozostańcie bezpieczni!
Do zobaczenia w Krakowie na przełomie sierpnia i września 2021 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTAiIT oraz ZG PTAiIT,
Prof. Janusz Andres - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTAiIT, Prezes-Elekt PTAiIT
Prof. Krzysztof Kusza- Prezes PTAiIT

Kraków, 2 czerwiec 2020
Zarejestruj się już dziś Zgłoś swój abstrakt


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) informujemy, iż XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod hasłem : Anestezjologia i intensywna terapia 2020 – 2021, nowe możliwości i wyzwania naszej specjalności w erze koronawirusa“, odbędzie się w nowym terminie, w dniach: 29 sierpnia do 1 września 2021 roku w Krakowie, w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE International Conferences & Entertainment.

Z formowaniem się programu naukowego Zjazdu oraz pozostałymi informacjami mogą Państwo zapoznawać się na bieżąco w odpowiednich zakładkach – bardzo prosimy o uwagi, propozycje i ciekawe pomysły odnośnie zawartości tej strony internetowej, która z założenia powinna być interaktywna i służyć długofalowemu i kompleksowemu przygotowaniu do naszego Zjazdu, a także bieżącej edukacji. Głównym celem Zjazdu będzie integracja zawodowa naszego środowiska i wdrożenie możliwie najlepszych dla pacjenta metod leczenia w anestezjologii i intensywnej terapii, a także przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów.

Liczymy także na integrację międzynarodowych środowisk i Towarzystw anestezjologicznych oraz określenie naszej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku w erze po pandemii Covid-19. Zapewniamy Państwa, że Komitet Naukowy i Organizacyjny Zjazdu przygotuje atrakcyjną ofertę programową sesji naukowych, warsztatów oraz kursów, które obejmą wszystkie aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jesteśmy pewni, że krajowe i międzynarodowe grono ekspertów i wykładowców zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad, a lokalny Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby oferta kulturalna królewskiego miasta Krakowa i okolic w czasie wolnym w okresie końca sierpnia i początku września 2021 roku, była równie atrakcyjna jak program naukowy XX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Liczymy na liczny udział w Zjeździe Koleżanek i Kolegów z kraju i z zagranicy. Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie wiadomości o tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu w roku 2021, wśród znajomych w kraju i w świecie.

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes - Elekt PTAiIT, Honorowy Ambasador Kongresów Polskich
Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
Prezes PTAiIT Kadencji 2017-2021
Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Członek Rady Uczelni Uniwersytet Jagielloński


 
Partnerzy Zjazdu

Złoty Partner


Brązowy Partner