Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii

im. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17

Przewodniczący Zjazdu:
prof. dr hab. Janusz Andres
tel. 602 178 539
email : msandres@cyf-kr.edu.pl

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt :
email : biuro@anest.eu

W sprawach księgowych prosimy o kontakt :
email : ksiegowosc@symposium.pl

Symposium Cracoviense - rejestracja uczestników i obsługa Firm

Kamilia Dudek
tel 12 4227600
e-mail: kamilia.dudek@symposium.pl


 
Partnerzy Zjazdu

Złoty Partner


Brązowy Partner